کسب درآمد از طریق کوتاه کردن لینک اپیزو جهت شروع کسب درآمد آدرس لینک زیر را در مرورگر خود کپی کنید http://opizo.com/user/signup/ref:178483 پس از ثبت نام در سایت فوق با استفاده از کوتاه کردن آدرس لینک های خود به ازای هربار دیده شدن آدرس مورد نظر با لینک شما میتوانید کسب درآمد کنید سپاس